GRATIS JE TEKST CHECKEN?

Klik hier

Kun je een brief voor mij schrijven?

Brief schrijven hansfontijn TEKSTJazeker kan dat! Als je aanhikt tegen het schrijven van een brief, een cv of ander lastig product, kan hansfontijn TEKST dat voor een bescheiden vergoeding voor u doen. Ik heb al heel wat bezwaarschriften, protestbrieven, cv’s en sollicitatiebrieven voor mensen op papier gezet.

Alsof het je eigen brief is

De uitdaging bij zulke opdrachten is om de brief te schrijven alsof hij van jouzelf afkomstig is. En dus gebruik ik bijvoorbeeld woorden die jij zou gebruiken. Tegelijkertijd moet de brief wel zo indringend zijn, dat hij doet waarvoor hij bedoeld is.

Heb je meer informatie of een kostenindicatie nodig?

IK WIL CONTACT OPNEMEN